จุดเริ่มต้นแห่งพัฒนาการมนุษย์

July 23, 2016 admin 0

การเดินทางในสายชีวิตความเป็นคนนั้นเริ่มแรกมาจากเด็กทารก สำหรับเด็กทารกอายุ 1 เดือน การพัฒนาของเด็กในช่วงนี้จะเป็นการสบตา มองหน้าเพียงอย่างเดียว และ อาวุธที่ทรงพลังมากที่สุด คือ เสียงร้อง การมองหน้าและสบตาของเด็กทารกในช่วงนี้ จะเป็นพ่อหรือแม่เท่านั้น การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทารกช่วง 1 เดือน ยิ้มและพูดคุยกับเด็ก มองหน้าสบตา เอียงคอไปมาบ้างให้เด็กทารกมองตาม อุ้มบ่อยๆโดยเป็นท่าอุ้มพาดบ่า ในช่วงนี้ควรให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว สำหรับเด็กทารกอายุ 2 เดือน การพัฒนาของเด็กทารกช่วงนี้ คือ […]

การพัฒนาการขั้นสุดยอดของมนุษย์

July 22, 2016 admin 0

การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการจากลิงสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ เรียกได้ว่า ต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ คือ ลิงใหญ่ ลิงยักษ์ ลิงนั่นแหละ!!! โดยที่ลิงชนิดก่อนการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ คือ Ape จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการปรับตัว ให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นดินได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแยกเป็น 2 สาย และส่งผลมาถึงปัจจุบัน คือ สายลิงชิมแปนซี และ มนุษย์ จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการพบของกะโหลกมนุษย์ยุคเก่าสามารถแบ่งได้คร่าวๆเป็นช่วงประมาณดังนี้ 1.มนุษย์วานร (Australopithecus) อยู่ในช่วง 5-7ล้านปีก่อนนี้ […]